You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Építési hulladék kezelése, újrahasznosítása!

Építési hulladék:

  • Építmény, műtárgy bontásából származó épületszerkezeti elem, amely részben vagy egészben újrahasznosítható.

Cégünk jogosult inert bontási hulladékok, építési termékek kezelésére, tárolására, újrahasznosítására, értékesítésére.

  • Bontási hulladékból építési termék: aprítás, osztályozás, előkezelés, első típusvizsgálat- folyamatos ellenőrzés, minősítés, használhatóság, megfelelőség igazolása, értékesítés.
  • Inert hulladéknak nevezzük azokat a hulladékokat, amelyek nem mennek át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem éghető, kémiai módon nem reagál és nem bomlik le biológiai úton. Emellett fontos tulajdonsága, hogy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra, oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy egészségkárosodás alakuljon ki. A gyakorlatban leginkább az építési és bontási hulladékot, a kitermelt földet, keletkező sittet nevezzük inert hulladéknak.

Építési hulladék kezelése, újrahasznosítása!

Építési hulladék:

  • Építmény, műtárgy bontásából származó épületszerkezeti elem, amely részben vagy egészben újrahasznosítható.

Cégünk jogosult inert bontási hulladékok, építési termékek kezelésére, tárolására, újrahasznosítására, értékesítésére.

  • Bontási hulladékból építési termék: aprítás, osztályozás, előkezelés, első típusvizsgálat- folyamatos ellenőrzés, minősítés, használhatóság, megfelelőség igazolása, értékesítés.
  • Inert hulladéknak nevezzük azokat a hulladékokat, amelyek nem mennek át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem éghető, kémiai módon nem reagál és nem bomlik le biológiai úton. Emellett fontos tulajdonsága, hogy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra, oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy egészségkárosodás alakuljon ki. A gyakorlatban leginkább az építési és bontási hulladékot, a kitermelt földet, keletkező sittet nevezzük inert hulladéknak.

Cégünk a tiszta (műanyagtól, egyéb frakcióktól mentes) inert hulladékgazdálkodást végez. A hulladékgazdálkodásunk főként a kezelésből és a hasznosításból áll. Emellett lehetőségünk van inert hulladék gyűjtésére és szállítására is.

  • Kezelés és hasznosítás: mobil törőgépünkkel a különböző építési hulladék típusokat (beton, tégla, cserép és kerámia, bitumen, föld és kövek stb.) megfelelő méretűre daráljuk, a vas kiválasztásra kerül belőle és homogén frakciót kapunk eredményül. Ebből mintavételezés történik, és akkreditált laboratóriumi vizsgálat után derül ki, hasznosításra kerülhet-e a kapott frakció. Amennyiben igen, kiállítjuk a teljesítmény nyilatkozatot és a hulladék, termékké minősítése befejeződött. Ezt követően másodlagos nyersanyagként felhasználható.
  • Gyűjtés: amennyiben partnerünknek nincs szüksége a bontott inert hulladékra, lehetőségünk van (korlátozott mennyiségben) telephelyünkre gyűjteni azt. Ezt abban az esetben tudjuk megtenni, ha "tiszta" hulladék áll rendelkezésre, és kezelésre alkalmas.
  • Szállítás: a különböző hulladékok szállítását a jogszabály engedélyköteles tevékenységnek határozza meg. Az engedélyünkben szereplő hulladékok esetében vállalni tudjuk a partnereinktől, a hulladékátvevő pontig történő szállítást.

KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA

A Hettyei-Éptech Kft. acélszerkezet gyártással, szereléssel, építőipari kivitelezéssel, műtárgy építéssel és inert hulladékhasznosítással foglalkozik. A vállalkozás elkötelezett a környezetvédelem iránt. Elveinkben és munkánkban támogatjuk a fenntartható fejlődést, és a tevékenységünk során ügyelünk az ökológiai lábnyomunkra. Gazdasági növekedésünk mellett hangsúlyt fektetünk a természetes környezet védelmére és igyekszünk tevékenységünkben a lehető legkevesebb hulladékot termelni.

Cégvezetőként, a területi vezetőkkel együtt példamutató magatartással igyekszünk oktatni a környezettudatos szemléletmódot a dolgozóknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra, mellyel érintettek az alvállalkozóink és munkatársaink is. Rendszeres oktatásokkal és oktató jellegű szakanyagokkal tartjuk szinten és fejlesztjük a környezetvédelmi tudásukat.

Hulladékgazdálkodási tevékenységünk az inert hulladék hasznosítására körvonalazódik, mellyel a szakmában nagy mennyiségben deponált építési-bontási hulladékot vonjuk ki a hulladékkörből. Mindennapi működésünk alatt szelektív hulladékgyűjtést végzünk, ezzel csökkentve a lerakásra kerülő kommunális hulladék mennyiségét és növelve az újrahasznosításra átadott hulladékokat. Veszélyes hulladékaink kis mennyiségben keletkeznek, de ezeket is gondosan csomagoltan és a lehető legbiztonságosabb módon szállíttatjuk el ártalmatlanításra.

Az eljárások megalkotásakor nagy hangsúly került a jogszabályi megfelelőségre. A környezeti tényezők védelme és folyamatos monitoringja a mindennapjaink része. Rendszeres helyszíni és telephelyi bejárásokkal győződünk meg a környezettudatos munkavégzésről, az oktatások hatékonyságáról. A feltárt hiányosságokra rövidtávon igyekszünk megoldást találni.

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG RENDSZER POLITIKA

A Hettyei-Éptech Kft. vezetése elkötelezte magát, hogy a céljai elérése érdekében végzett tevékenységei során mindig kiemelt figyelmet fordítson a dolgozók és a felügyeletünk alatt tevékenységet végzők munkahelyi egészségvédelmére és biztonságára.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer érvényességi területe: az acélszerkezet gyártás, szerelés, építőipari kivitelezés, műtárgy építés és inert hulladékhasznosítás.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) politikánk fő iránya, hogy a vonatkozó jogszabályok, határozatok, az MSZ EN 45001:2018 szabvány előírásainak iránymutatásával kiemelt figyelmet fordítsunk a biztonságos és egészséges munkahelyi követelmények betartására és folyamatos javítására. Ennek érdekében azonosítjuk és elemezzük a tevékenységeinkből fakadó kockázatokat, ezáltal optimalizálva munkafolyamatainkat és csökkentve az egészségünket és környezetünket károsító hatásokat, így biztosítjuk a munkatársaink, alvállalkozóink számára biztonságos munkavégzést.

Ennek módszerei:
- a vezetők, munkatársaink együttműködése révén a kockázatértékelési módszerek segítségével feltárjuk a munkahelyeken előforduló vészhelyzeteket, azok súlyosságát és bekövetkezésének valószínűségét,
- folyamatosan fejlesztjük az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi, technológiai feltételeket,
- egészségvédelmi és biztonsági célkitűzéseinket, irányelveinket folyamatosan fejlesztjük, és az azokkal kapcsolatos információkat hozzáférhetővé tesszük a munkatársak, a megrendelőik, az alvállalkozóink, a hatóságok, vagyis az érdekelt felek számára,
- az érdekelt felekkel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat alkalmazzuk és betartjuk, a hozzánk érkező információkat fogadjuk, megfelelő szinten kommunikáljunk.

A Hettyei-Éptech Kft. megfelelően képzett és gyakorlott munkatársakkal, erőforrásokkal rendelkezik a MEB politikában említett feladatok végrehajtására és kötelezettséget vállal, hogy a Kft. minden munkatársával és minden a szervezet szabályozása alatt állóval ismertesse a MEB politikát és a rendszer szintű eljárásokat.

Dokumentumok

MEZŐGAZDASÁGI KIVITELEZÉS

Istállók, állattartó telepek, fedett etetők, terményszárítók, takarmánytárolók, terménytárolók, híg- és szerves trágyatárolók, komplett szennyvíz telepek, csapadékvíz- és csurgaléklé elvezetés.

GENERÁL KIVITELEZÉS

Ipari, turisztikai, önkormányzatoknak, közületeknek és magánszemélyeknek végzett beruházások, turisztikai célú beruházások, Ipari csarnokok, telephelyek, irodaházak, gyártó üzemek, családi házak, garázsok, tároló épületek.

TERVEZÉS

Tervezés során teljes körű szolgáltatást nyújtunk, a koncepciótervektől az engedélyezési terveken át a kiviteli tervdokumentációig, 3D tervezéssel. Pályázati tervdokumentációk készítését is vállaljuk

PÁLYÁZATOS ANYAGOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Pályázati anyagok összeállítása, pályázatnak megfelelő formában, hozzá tartozó tervezések, megvalósulási rajzok és pályázatos költségvetések készítését vállaljuk.

ALAPANYAG ÚJRAHASZNOSÍTÁS, HULLADÉKKEZELÉS

Hulladékgazdálkodási tevékenységünk az inert hulladék hasznosítására körvonalazódik, mellyel nagy mennyiségben deponált építési-bontási hulladékot vonunk ki a hulladékkörből.Betondarálás, épületdarálás.

ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁS

Acélszerkezetek gyártása és kivitelezése, ipari csarnokok, mezőgazdasági csarnokok, létesítmények, egyedi vázszerkezetek, technológiai létesítmények, karámrendszerek, tárolók, raktárak, csarnokok gyártása, szerelése.